Για την Εkrete

Το 2009 έγινε η αρχή η σκέψη και η ιδέα για την δημιουργία ενός ενημερωτικού ιστολογίου και τελικά ολοκλήρωση του, μετά από 10 χρόνια.

Το Ekrete.gr είναι το καταστάλαγμα για την ορθή ενημέρωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Κύριο θέμα μας η Γεωργία που είναι και η μεγάλη βιομηχανία του νησιού μας.

Η γεωργική πληροφόρηση αλλά και η ενημέρωση στο Ekrete.gr είναι η αιτία ύπαρξης με πρώτο θέμα ο Έλληνας παραγωγός. Απευθύνεται πρωτίστως στους αγρότες & κτηνοτρόφους, αλλά και στην προβολή ορθών πρακτικών παραγωγικής διαδικασίας.

Γνωρίζουμε την δύναμη της πληροφορίας όπως και ότι η ορθή πληροφόρηση είναι ικανή να μας κάνει όλους πιο αποτελεσματικούς. Στο τέλος όπως θα δείτε υπάρχει η επικαιρότητα & ειδήσεις.

Ekrete.gr