Ηλιοαπολύμανση του εδάφους

Η ηλιοαπολύμανση του εδάφους στης θερμοκηπιακές καλλιέργειες και όχι μόνο.

Η ορθή ηλιοαπολύμανση είναι σημαντική υπόθεση για τον καλλιεργητή, η διαδικασία αρχίζει με το τέλος της καλλιέργειας. Απομακρύνονται τα φυτά και τα υπολείμματα της προηγούμενης καλλιέργειας και στην συνέχεια οργώνουμε το έδαφος. Στην συνέχεια ποτίζεται το έδαφος έως να απορρέει το νερό να γίνει το έδαφος λασπώδες. Αφήνεται το έδαφος να στραγγίσει και μετέπειτα αφού έρθει το έδαφος στον ρόγο του οργώνουμε και απευθείας σκεπάζουμε με φιλμ ηλιοαπολύμανσης.

Η επιλογή του κατάλληλου φιλμ έχει να κάνει με την ανάγκη και τον χρόνο που υπάρχει κενό έως την επόμενη φύτευση, όπως και την συχνότητα επανάληψης της εφαρμογής.

Τα φιλμ ηλιοαπολύμανσης ξεχωρίζουν σε :

Τα αδιαπέρατα

Τα θερμικά φιλμ

Τα υψηλής πυκνότητας hd

Tα φιλμ υψηλής διαφάνειας απλά .

Οι 3 πρώτες κατηγορίες επιτυγχάνουν την μέγιστη αύξηση και συγκράτηση θερμοκρασίας. Με αποτέλεσμα να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα αφού καταπολεμούνται τα παθογόνα του εδάφους, όσο βρίσκονται στην ριζόσφαιρα – επιφάνεια εδάφους πριν να ελαχιστοποιηθεί η υγρασία. Ο χρόνος για την ορθή εφαρμογή είναι πάνω από 20 ημέρες .

Ενώ η τελευταία κατηγορία εκτός από την υψηλή διαφάνεια και χαμηλή ελαστικότητα δεν φέρει άλλες ιδιότητες, πέρα από της αντισταγονικές που δεν δημιουργούν διαφοροποίηση. Στα απλά φιλμ υψηλής διαφάνειας η διάρκεια της ηλιοαπολύμανσης είναι πολύ μεγαλύτερη πάνω από 60 ημέρες. Ενώ λόγο ότι τα παθογόνα με την ελαχιστοποίηση της υγρασίας κατεβαίνουν χαμηλά. Η προσθήκη νερού κατά την εφαρμογή φέρει αποτελέσματα αλλά οι απόψεις διίστανται.

Εκτός τα παθογόνα, τα ζιζάνια, τα υπολείμματα επιτυγχάνεται καλύτερη στράγγιση του εδάφους, ρύθμιση ph, η αγωγιμότητα η σύσταση και αερισμός, άρα πολλαπλά οφέλη δίχως χρήση χημικών και με το ελάχιστο κόστος ανά στρέμμα.

Το αποτέλεσμα και η σημασία της κάθε επιλογής επαληθεύονται με την ανάλυση εδάφους από πιστοποιημένα εδαφολογικά εργαστήρια. Σε εδάφη με σοβαρά προβλήματα η πρώτη εφαρμογή είναι αδύνατο να μηδενίσει της απειλές, μόνο με επαναλαμβανόμενες εφαρμογές ή συνδυασμό με χημικά (χλωροπικρίνη, βαπάν).

Το πάχος παραγωγής τον φιλμ ηλιοαπολύμανσης από της βιομηχανίες πλαστικών είναι από 20,25,27,32,40 μm, η εγγυημένη διάρκεια ζωής είναι 90-120 ημέρες. Η επιλογή του κατάλληλου φιλμ γίνεται σύμφωνα με την σύσταση του εδάφους και το χρόνο που θα τοποθετηθεί στο χωράφι. Με την επιλογή κατάλληλων φασμάτων ακόμα μπορούμε να καταπολεμούμε ακόμα καλύτερα βλαβερές ασθένειες αν ανατρέξουμε στην φασματομετρία, π.χ UV OPEN.

Ζαχαρίας Τσαχάκης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here